Ochrana osobných údajov

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré mu kupujúci odovzdá, budú použité iba na uskutočnenie plnenia objednávky s kupujúcim. V žiadnom prípade nebudú zverejnené ani poskytované tretím osobám. Výnimku môžu tvoriť situácie súvisiace s distribúciou či platobným stykom ohľadom objednaného tovaru. Osobné údaje sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané predávajúcim v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci súhlasí, že ním poskytnutá e-mailová adresa môže byť použitá na zasielanie komerčných oznámení predávajúceho. Kupujúci má však v každý okamih právo ďalšie zasielanie týchto oznámení odmietnuť.

Adalo Solutions s.r.o. © 2023 | Všetky práva vyhradené